خرید اینترنتی طراحی لوگو دانلود آهنگ دانلود نوحه دانلود مداحی
بستن تبلیغات [X]
پروژه مالی تولید دستمال کاغذی تحت اگسل

پروژه مالی تولید دستمال کاغذی تحت اگسل

پروژه مالی تولید دستمال کاغذی تحت اگسل است

این پروژه مالی دارای جدول ریز هزینه های تولید است

جدول مقداری و ریالی مواد است

محاسبات بسیار دقیق اگسل است

جدول بهای تمام شده یک واحد وکل محصولات است

صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و صورت بهای تمام شده کالای فروش رفته است

کارت حساب کالاها و بستن حسابها و ترازآزمایشی و صورتهای مالی است

این پروژه مالی طبق طرح توجیهی مالی تولید دستمال کاغذی است

این پروژه مالی همراه طرح توجیهی مالی تولید دستمال کاغذی است

داده های این پروژه مالی از طرح توجیهی مالی تولید دستمال کاغذی است

در این پرو ژه مالی با در نظر گرفتن موجودی کالای ساخته شده اول دوره سودش بیشتر از سود طرح توجیهی مالی تولید دستمال کاغذی است

قیمت فروش و میزان فروش همان اطلاعات درج شده در طرح توجیهی است

باهمان مقدار فروش و قیمت فروش طرح توجیهی ولی باقیمت تمام شده کمتروسود بیشتراز طرح توجیهی است


برچسب ها: پروژه مالی تولیدی ,

15000 تومان